Montáž

Na základě objednávky a požadavků zákazníka zpracujeme projekt ZS (zavlažovacího systému) v DWG/DGN/PDF s kótami, sadovou úpravou s vyznačenými plochami s postřikovači, umístěním technologických prvků.

Projekt současně slouží jako podklad pro zpracování cenové kalkulace.

Zákazník tak má možnost kontroly celé zakázky jak po stránce provedení, tak i po stránce spotřeby materiálu.

Příprava pozemku se provádí dle možností a potřeby buď s použitím mechanizace (drážkovače,.......), nebo ručně. Následuje položení a zapojení technologie. Po jejím uvedení do provozu a odzkoušení upravíme pozemek do stavu, aby mohlo dojít k zatravnění porušených ploch.